CashUP v1.2.43

25.11.2021

Verkkolaskut

  • Yrityksille lähetettäviin verkkolaskuihin on lisätty kenttiä xml-materiaaliin
  • Verkkolaskuissa on mahdollista ottaa käyttöön Maventan Reskontravahti, joka päivittää jatkossa laskut kahdensuuntaisesti (kehityksessä)

FleaUP

  • Voit määrittää paikkavuokralle kiinteän päättymisajan, jolloin BookUPin kautta tehtävissä varauksissa pystyt tarjoamaan esimerkiksi "loppuvuodeksi" vuokran
  • Voit muuttaa perustoiminnallisuutta automaattisista lisäpalveluista siten, että lisäpalvelut tulee aina hyväksyä ennen niiden näkymistä raporteissa tai varauksella (Asetukset / FleaUP / Yleisasetukset)

Rollock

  • Lukoista pyydetään statustiedot säännöllisin aikavälein ja yli 30 minuuttia pois verkosta olevista lukoista saat ilmoituksen sähköpostiin
  • Lukkojen tilat tulevat näkyviin CashUPin käyttöliittymään (kehityksessä)
fleaup cashup