BookUP -varausjärjestelmä

Perustiedot

BookUP -järjestelmän avulla voidaan varata erilaisia palveluita tai tiloja. Järjestelmä on kasvanut asiakastoiveiden mukaisesti monellakin eri tavalla.

Resurssi

Voi olla tyyppiä henkilö, tila, toimipiste tai laite. Peruskäytössä tarvitset joko henkilöä tai tilaa.

Resurssille voit määrittää perustietojen lisäksi myös palveluita, joita kyseinen resurssi voi tehdä.

Katso videot BookUP -järjestelmän asetuksien säätämiseen sekä resurssien asetuksiin.